Szybkie linki

Treść strony

1. Zawiadomienie z dnia 15.01.2019r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 30. października 2018 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/2792/18 w sprawie decyzji z dnia 21.06.2018 r. KIOS.6220.5.25.2016/2017/2018, wydanej przez Wójta Gminy Lubichowo, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zelgoszcz, gmina Lubichowo".

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 08:24
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:24

2. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.01.2019r. sygn. akt SKO Gd/1765/18 o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROS.6220.4.36.20 1 3.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino. obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4. 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:34
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:34

3. Decyzja z dnia  04.02.2019 r. sygn. akt SKO Gd/4420/18 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.10.2018 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą, na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY. zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny, gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:42

4. Decyzja z dnia 14 marca 2019r. sygn. akt SKO Gd/5021/18 uchylająca wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 13 grudnia 2017r. nr WS­I.6220.11.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11" i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 11:15
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:15

5. Zawiadomienie z dnia 19 marca 2019r. sygn. akt SKO Gd/5154/18 o złożeniu odwołań Stowarzyszenia Ochrony Sów z siedzibą w Bodzentynie oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" z siedzibą w Poznaniu od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak GKi0S.600.14.DŚ.2016.2018.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo – Wejherowo.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 13:25
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:27

6. Decyzja z dnia 19.03.2019 r., SKO Gd/898/19 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 09.01.2019 r., nr RG-OŚ.6220.4.19.2017.2019 o odmowie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartego zbiornika wodnego na działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, powiat kościerski, województwo pomorskie" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:03
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 09:03

7. Decyzjia z dnia 15 marca 2019 r. o sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:47
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:47

8. Decyzja z dnia 28.03.2019r sygn. akt SKO Gd/4423/18 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 04.10.2018r., nr ROŚ.6220.20.39.2016.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie jednego obiektu inwentarskiego - kurnika oraz zwiększenie obsady w drugim obiekcie inwentarskim na terenie dz. nr 436/4, 436/13 i 436/11 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:41
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:41

9. Decyzja z dnia 28.03.2019r sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22.10.2018r., nr ROŚ.6220.1.41.2017.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich - kurników na terenie dz. nr 416/1 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:42

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.