Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku - stosownie do art. 3 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych /t.j.: DzU z 2001 roku, nr 79, poz. 856 ze zm./ - jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna wynika z przepisów cytowanej ustawy o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku tworzą Prezes, Wiceprezes, Członkowie etatowi i pozaetatowi, a organami Kolegium są: Prezes Kolegium i Zgromadzenie Ogólne Kolegium.

 • autor informacji: Wojciech Miklaszewski
  data wytworzenia: 20.01.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-20 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-20 11:44
Przedmiot działalności i kompetencje Kolegium

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku jest organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /DzU z 1997 roku, nr 137, poz. 926 ze zm./, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach, o których mowa wyżej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania:

● odwołań od decyzji,
● zażaleń na postanowienia,
● żądań wznowienia postępowania,
● stwierdzania nieważności decyzji.

 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-16 14:19

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.