Szybkie linki

Treść strony

Informacja z dnia 31 października 2012 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - sprzęcie komputerowo-biurowym przeznaczonym do likwidacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-30 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-24 10:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-30 09:49

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2012 roku.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poszukuje świadków w sprawie wydania w 1965 r. przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gdańsku orzeczenia o ustaleniu granic gospodarstwa rolnego pol. w Brętowie, należącego do Henryki Pająk. Osoby mające wiedzę o okolicznościach wydania tego orzeczenia proszone są o zgłoszenie się w sprawie nr 319/12 w terminie 7 dni do Biura Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30, IVp. tel. 58 301-12-26.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-22 07:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 07:54

Informacja z dnia 24 stycznia 2013 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - sprzęcie komputerowo-biurowym przeznaczonym do likwidacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-24 10:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-24 10:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-24 10:05

Ogłoszenie z dnia 12 wrzesnia 2018 roku.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

            a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

            b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) pozaetatowy członek kolegium:

            a) posiadanie wykształcenia wyższego,

            b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-12 10:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-12 10:56

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.