Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Telefon: +48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11

Fax: +48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail : skogdansk@sko.gdansk.pl

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE WNOSZENIA ODWOŁANIA

 

 

Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego  / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm /

 

·      Odwołanie/ zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

·      Odwołania wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

 

·      Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania / zażalenia

 

Wnioski skragi, pisma uzupełniające można wnosić również drogą elektroniczną.

 

Wszystkie przesyłane drogą elektroniczną pisma muszą spełniać wymogi przewidziane w art. 63 § 3a.  kodeksu postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm. /

 

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 

   1)   być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

 

   2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr A/3/2017

 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dnia 21.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.

 

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy /tekst jedn. Dz. U.2016r. poz. 1666 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§1

 

W związku z przypadającym w sobotę 11 listopada 2017r. Świetem Niepodległości, w dniu będącym dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dniem wolnym od pracy, ustalam w zamian inny dzień wolny od pracy tj. dzień 10 listopada 2017 r.

 

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

dr Mikołaj Pułło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • autor informacji: Wojciech Miklaszewski
    data wytworzenia: 2010.04.15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-03-16 14:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 10:22

Adres

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.